สถิติผู้สอบผ่านแต่ละวิชา


สถิติผู้สอบผ่านแต่ละวิชาปี ปี 2554
การทดสอบ
จำนวนผู้ผ่านการทดสอบในวิชา
ครั้งที่
สอบ1
สอบ2
กฎหมายฯ1
กฎหมายฯ2
คอมฯ
บัญชี1
บัญชี2
19 (1/2554)
127
97
148
113
136
62
37
20 (2/2554)
166
160
388
176
112
179
109
21 (1/2555)
19
297
103
47
152
72
182
22 (2/2555)
204
93
116
66
144
164
86
                                                23 (3/2555) 69 92 213 317 39 5 102
 
(22/1/2556)
สถิติผู้สอบผ่านแต่ละวิชาปี ปี 2551-2553
การทดสอบ
จำนวนผู้ผ่านการทดสอบในวิชา
ครั้งที่
สอบ1
สอบ2
กฎหมายฯ
คอมฯ
บัญชี1
บัญชี2
11 (2/2551)
586
230
202
58
69
35
12 (3/2551)
120
205
281
9
158
78
13 (1/2552)
46
148
43
340
73
50
 14 (2/2552)
38
381
338 
 382
 328
 294
15 (3/2552)
164
209
25
113
106
318
16 (1/2553)
189
123
329
115
142
124
17 (2/2553) 
96
150
115
279
288
215
18 (3/2553)
358
165
212
56
118
157
 
 
สถิติผู้สอบผ่านแต่ละวิชา ปี 2547-2550
การทดสอบ
จำนวนผู้ผ่านการทดสอบในวิชา
ครั้งที่
การบัญชี
การสอบบัญชี 1
การสอบบัญชี 2
กฎหมายฯ
คอมฯ
25 (1/2547)
101
395
118
252
166
26 (2/2547)
38
109
267
144
224
27 (3/2547)
167
26
407
206
379
1 (1/2548)
72
540
105
69
197
2 (2/2548)
192
223
344
910
263
3 (3/2548)
331
597
538
141
150
4 (1/2549)
225
119
36
57
91
5 (2/2549)
493
210
354
93
76
6 (3/2549)
871
39
150
275
160
7 (1/2550)
58
112
135
83
266
 

 

 

ไฟล์เอกสารแนบ : article_doc_18.doc

ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
17/01/2563
3053448
193438

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  24 ราย

สังคมออนไลน์