เฉลยข้อสอบ CPA


              


ขอให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาแนวคำตอบ ใช้วิจารณญาณของท่าน เนื่องจาก Tutor เพียงให้แนวความคิดในการตอบ ท่านซึ่งกำลังจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรตอบให้มีเนื้อหาให้มากกว่าตัวอย่างนี้

 

ครั้งที่ 39 1/2561 ข้อ 3 ก (พรบ.วิชาชีพบช.) 

ครั้งที่ 39 1/2561 ( มี 3 ข้อ )     

ครั้งที่ 38 3/2560 ข้อ 1 VAT      

ครั้งที่ 2/2560 จรรยาบรรณ ข้อ 1   

ครั้งที่ 2/2560  ข้อ 2     

   ครั้งที่ 2/2560 ภาษี ข้อ 3  

   ครั้งที่ 1/2560 ภาษี ข้อ 1   

        ครั้งที่ 1/2560 ภาษี ข้อ 2   

    ครั้งที่ 1/2560 พรบ.บัญชี ข้อ 3    

  

         ครั้งที่ 3/2559 ข้อ 3

 

         ครั้งที่ 3/2559 ข้อ 2 

 

        ครั้งที่ 3/2559 ข้อ 1 ภาษี

 

ครั้งที่ 2/2559 ข้อ 1 

 

 

ครั้งที่  2/2559 ข้อ 2


 

 

ครั้งที่ 2/2559 ข้อ 3 

 

 

ครั้งที่  1/2559  เฉลยอัตนัย  

 

ครั้งที่  1/2559  ข้อ 1 

 

ครั้งที่  1/2559  ข้อ 2 


ครั้งที่ 32 3/2558  ข้อ 1  

 

ครั้งที่ 32 3/2558  ข้อ 2 

 

เฉลยอัตนัยกฎ 2 2/58 ข้อ2

 

 ข้อสอบครั้งที่ 31 (2/2558) 

 

ข้อที่ 3 

 

ข้อสอบครั้งที่ 30 (1/2558)

 

ข้อสอบครั้งที่ 29 (3/2557)

 


ป้ายโฆษณา

ติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
27/05/2561
2235084
134808

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  4 ราย

สังคมออนไลน์