เฉลยข้อสอบ CPA


              


ขอให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาแนวคำตอบ ใช้วิจารณญาณของท่าน เนื่องจาก Tutor เพียงให้แนวความคิดในการตอบ ท่านซึ่งกำลังจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรตอบให้มีเนื้อหาให้มากกว่าตัวอย่างนี้

          ครั้งที่ 45 1/2563 ข้อ 3 (CIT)  NEW

        ครั้งที่ 45 1/2563 ข้อ2 (VAT)   NEW

        ครั้งที่ 45 1/2563 ข้อ1 (Ethic) NEW

            ครั้งที่ 44 3/2562 ข้อ3 (AC&Ethic) 

             ครั้งที่ 44 3/2562 ข้อ2 (VAT&SBT) 

            ครั้งที่ 44 3/2562 ข้อ1 (CIT) 

ครั้งที่ 43 2/2562 ข้อ 3

ครั้งที่ 43 2/2562 ข้อ 2

ครั้งที่ 43 2/2562 ข้อ 1 ( พรบ.และจรรยาบรรณ )

ครั้งที่ 42 1/2562 ข้อ 1 

ครั้งที่ 42 1/2562 ข้อ 2

ครั้งที่ 42 1/2562  ข้อ 3 

ครั้งที่ 41 3/2561 ( 3 ข้อ )   

ครั้งที่ 40 2/2561 ข้อ 1 (พรบ.วิชาชีพ)   

ครั้งที่ 40 2/2561 ข้อ 2.1 VAT   

ครั้งที่ 40 2/2561 ข้อ 2.2 VAT+SBT  

ครั้งที่ 40 2/2561 ข้อ 3 CIT 

         ครั้งที่ 39 1/2561 (พรบ.วิชาชีพบช.)

         ครั้งที่ 39 1/2561 ข้อ2

         ครั้งที่ 39 1/2561 (มี 3 ข้อ)

         ครั้งที่ 38 3/2560

        ครั้งที่ 37 2/2560 ข้อ 1

        ครั้งที่ 37 2/2560 ข้อ 2

       ครั้งที่ 37 2/2560 ข้อ 3

       ครั้งที่ 36 1/2560 ข้อ 1

       ครั้งที่ 36 1/2560 ข้อ 2

       ครั้งที่ 36 1/2560 ข้อ 3

      ครั้งที่ 35 3/2559 ข้อ 1

      ครั้งที่ 35 3/2559 ข้อ 2

      ครั้งที่ 35 3/2559 ข้อ 3

      ครั้งที่ 34 2/2559 ข้อ 1

      ครั้งที่ 34 2/2559 ข้อ 2

      ครั้งที่ 34 2/2559 ข้อ 3

      ครั้งที่ 33 1/2559 ข้อ 1

      ครั้งที่ 33 1/2559 ข้อ 2

      ครั้งที่ 32 3/2558 ข้อ 1

      ครั้งที่ 32 3/2558 ข้อ 2

      ครั้งที่ 31 2/2558

      ครั้งที่ 30 1/2558

      ครั้งที่ 26 3/2557


ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
05/08/2563
3235808
216523

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  3 ราย

สังคมออนไลน์