เฉลยข้อสอบ  


              


คำตอบที่เฉลยเป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้น ท่านอาจเขียนคำตอบในแนวทางอื่นๆ ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักของกฎหมาย และตรงประเด็นคำถาม จึงจะได้คะแนนในเกณฑ์ผ่าน
 
ครั้งที่ 42 1/2562  ( ทั้ง 3 ข้อ ) New
ครั้งที่ 2/2561 (ข้อ3 หลักทรัพย์) 
 
ครั้งที่ 2/2561  (ข้อ2-1 บมจ.) 

 ครั้งที่ 2/2561  (ข้อ1-2 พรบ.การบัญชี) 

 

         
 
 
 

 


ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
17/04/2562
2665748
165281

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  5 ราย

สังคมออนไลน์