เฉลยข้อสอบ  


              


คำตอบที่เฉลยเป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้น ท่านอาจเขียนคำตอบในแนวทางอื่นๆ ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักของกฎหมาย และตรงประเด็นคำถาม จึงจะได้คะแนนในเกณฑ์ผ่าน
 
 
 
 
 
 

 


ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
13/02/2561
2090224
126400

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  4 ราย

สังคมออนไลน์