โปรแกรมการติว


  กฏหมาย 1
 

  บรรยายตามขอบเขตที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด ฉบับล่าสุด

โดยจัดทำเป็นหัวข้อการบรรยาย เป็นหมวดหมู่

 เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง 

  ดังนี้

 

- ขอบเขต_ต่างด้าว  คลิก!!


- ขอบเขต_การบัญชี  คลิก!!


- ขอบเขต_บริษัทจำกัด  คลิก!!


- ขอบเขต_บริษัทมหาชนจำกัด  คลิก!!


- ขอบเขต_หลักทรัพย์  คลิก!!

 

 

 


ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
28/09/2563
3302711
223788

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  11 ราย

สังคมออนไลน์