สถาบัน PC Center


 โปรแกรมการติว

 
วิชากฎหมายฯ1 
โปรแกรมการติววิชากฎหมายฯ1 ค่าสมัครติว 4,300 บาท ติว 6 ครั้ง/คอร์ส
More


 
วิชากฎหมายฯ2 
โปรแกรมการติววิชากฎหมายฯ2 ค่าสมัครติว 4,300 บาท ติว 6 ครั้ง/คอร์ส
More


 
วิชาการสอบบัญชี1 
โปรแกรมการติววิชาการสอบบัญชี1 ค่าสมัครติว 6,000 บาท ติว 6 ครั้ง/คอร์ส รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ MORE ด้านขวามือ
More


 
วิชาการสอบบัญชี2 
โปรแกรมการติว วิชาการสอบบัญชี2 ค่าสมัครติว 6,000 บาท ติว 6 ครั้ง/คอร์ส
More


 
วิชาการบัญชี 1 
------------------- ยังไม่เปิด -----------------
More


 
วิชาการบัญชี 2 
------------------- ยังไม่เปิด --------------------
More


 สถิติสอบCPA

 
สถิติผู้สอบผ่านแต่ละวิชา 
สถิติผู้สอบผ่านแต่ละวิชาที่สถาบัน PC Center เก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน
More


 
จัดอันดับวิชาที่สอบ 
More


 
สถิติผู้สอบของสภาฯ 
More


 ประวัติติวเตอร์

 
อ.พัฒนา บุญสุข 
ติวเตอร์วิชากฎหมายฯ 2 (ภาษี)

More


 
อ.ภูมิชาย นิลกำแหง 
ติวเตอร์วิชากฎหมายฯ 1


More


 
อ.นิสา ทองประเสริฐ 
ติวเตอร์ วิชาการสอบบัญชี 1


More


 
อ.พัฒนา บุญสุข 
ติวเตอร์วิชา การสอบบัญชี 2

More


 
อ.พยอม รัตนสกล 
ติวเตอร์ วิชาการบัญชี 2

More


 
อ.รัชดาภรณ์ เสมาขันธ์ 
ติวเตอร์วิชาการบัญชี 1

More


 บัญชี 1

 
บทความ 
More


 
เฉลยข้อสอบ 
More


 
X-RAY ข้อสอบ 
More


 
คำขอบคุณ 
More


 
โปรแกรมการติว 
More


 บัญชี 2

 
บทความ 
More


 
เฉลยข้อสอบ 
More


 
โปรแกรมการติว 
More


 สอบบัญชี 1

 
เฉลยข้อสอบ 
More


 
โปรแกรมการติว 
More


 สอบบัญชี 2

 
เฉลยข้อสอบ CPA 
ขอให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาแนวคำตอบ ใช้วิจารณญาณของท่าน เนื่องจาก Tutor เพียงให้แนวความคิดในการตอบ ท่านซึ่งกำลังจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรตอบให้มีเนื้อหาให้มากกว่าตัวอย่างนี้
More


 
โปรแกรมการติว 
More


 กฎหมายฯ 1

 
เฉลยข้อสอบ 
ขอให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาแนวคำตอบ ใช้วิจารณญาณของท่าน เนื่องจาก Tutor เพียงให้แนวความคิดในการตอบ ท่านซึ่งกำลังจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรตอบให้มีเนื้อหาให้มากกว่าตัวอย่างนี้
More


 
โปรแกรมการติว 
More


 กฎหมายฯ 2

 
เฉลยข้อสอบ CPA 
ขอให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาแนวคำตอบ ใช้วิจารณญาณของท่าน เนื่องจาก Tutor เพียงให้แนวความคิดในการตอบ ท่านซึ่งกำลังจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรตอบให้มีเนื้อหาให้มากกว่าตัวอย่างนี้
More


 
โปรแกรมการติว 
More


 คอมพิวเตอร์

 
บทความ 
บทความของ www.tuecpa.com ได้จัดทำขึ้นมาด้วยความตั้งใจจริงที่จะมอบสาระที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ CPA
- How To Win
- ตอบอย่างนี้สิได้คะแน
- เตรียมตัวอย่างนี้ครั้งเดียวผ่าน
More


 
เฉลยข้อสอบ CPA 
เฉลยข้อสอบ CPA วิชาคอมพิวเตอร์ โดย อ.พัฒนา บุญสุข ขอให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาแนวคำตอบ ใช้วิจารณญาณของท่าน เนื่องจาก Tutor เพียงให้แนวความคิดในการตอบ ท่านซึ่งกำลังจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรตอบให้มีเนื้อหาให้มากกว่าตัวอย่างนี้
More


 
X-RAY ข้อสอบล่าสุด CPA 
X-Rayข้อสอบCPA ล่าสุด เป็นการวิเคราะห์ความยาก-ง่าย และให้แนวการตอบคือภายใน 2 สัปดาห์หลังสอบเสร็จ เพื่อใช้เทียบเคียงกับสิ่งที่ท่านได้ตอบข้อสอบไปแล้ว
More


 
คำขอบคุณ 
แหล่งที่มา : เป็นคำยืนยันจริงของผู้ที่สอบผ่านที่ส่งมาทางE-mail เจตนาคืออยากให้ผู้อ่านได้ฟังจากผู้ที่มาเรียนจริงๆ อย่าเชื่อคำโฆษณาที่คุยโอ้อวดเกินความจริง จนกว่าท่านจะได้สอบถามจากเพื่อนของท่านที่มีรายชื่อตามที่อ้างด้านล่างนี้
คำชี้แจง : รายชื่อผู้สอบผ่านที่สถาบันแจ้ง คือ ผู้ที่สอบผ่านในครั้งที่เรียนกับสถาบัน PC Center

สถาบันขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและเทคนิคการสอนของสถาบัน
More


 
โปรแกรมการติว 
More


 แนวการสอน

 
ตัวอย่างสไลด์การสอน อ.ภูมิชาย 
More


 บทความดีๆ

 
คิดให้รวยแบบ ลี-กา-ชิง 
More


 
10 ลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จ 
More


 จุดเด่นแต่ละวิชา

 
จุดเด่นแต่ละวิชา 
Moreป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
06/08/2563
3237093
216625

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  4 ราย

สังคมออนไลน์