นักบัญชี และ ภาษีต้องรู้ 

 

แนงทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด ( การจัดทำบัญชีชุดเดียว ปี 2559

 

คู่มือการจัดทำเอกสารลงบัญชีเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ( มีนาคม 2559 )


 

สรุปมาตราการภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ( 26 เมษายน 2559 )

 

10 กลวิธีโกงภาษี


ทคนิคจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ( วารสารการเงินธนาคาร กุมภาพันธ์ 2559 )


วมคู่มือการนำส่งงบการเงินอิเล็คทรอนิกส์

 

พระราชกฤษฎีกา ( ฉบับที่ 602 ) 15 เม.ย. 2559

       ( ยกเว้นภาษีเงินได้อุตสาหกรรมเป้าหมาย SMEs )

 

พระราชกฤษฎีกา ( ฉบับที่ 603 ) 19 เม.ย. 2559

           ( ลดอัตราภาษี )

 

พระราชกฤษฎีกา ( ฉบับที่ 604 ) 18 เม.ย.2559 

 

  อัตราภาษีบุคคลธรรมดาปรับปรุงใหม่ กรมสรรพากร ปี 2560   

 

รายการค่าลดหย่อน

 

ตารางอัตราค่าปรับ

 

เก็บมาเล่า (40) [ ทบทวน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ]

 

เก็บมาเล่า (39) [ การสอบบัญชี TA ฉบับย่อ ]

 

เก็บมาเล่า (42) มูลค่าเพิ่มที่ไม่ต้องเสีย VAT

 

สรุปย่อ (41) " ภาษีเงินได้นิติบุคคล "

 

บัญชีสำคัญมาก

 

สรุป พรบ.ภาษีที่ดินใหม่

 

" ค่ารับรอง " ลงจ่ายอย่างไรให้ง่ายและถูกต้องตาม กม. ภาษี

 

คู่มือภาษีอากรสำหรับกิจการร้านทอง

 

ขั้นตอนการยื่น E-Filling

 

 เก็บมาเล่า (11)  [ บัญชีต้นทุน - ฉบับย่อ ( หัวข้อสุดท้าย ) ]

 

เก็บมาเล่า (28).....[ สรุป การบัญชีปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ]

 

คู่มือจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

 

คู่มือภาษีอากร " จัดทำบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี

 

 ผู้ประกอบการจดระบบบัญชีเดียว ทราบกันหรือยัง...?


ป้ายโฆษณา

ติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
27/05/2561
2235063
134808

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  5 ราย

สังคมออนไลน์