สิ่งที่ควรรู้ก่อนสอบ 

วิชา กฎหมาย 2

>> ประกาศอธิบดีฯภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 40 ) ( ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม )  <<

 

>> ประกาศอธิบดีฯภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 42 ) ( ภาษีซื้อต้องห้าม ) << 

 

>> ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 85 )( ภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับหนี้สูญ ) 

 

>> คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542 ( ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป )

 

>> VAT ที่สอบบ่อย กม.2

 

>> คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.26 ( กิจการเยี่ยงธนาคารพานิชย์ )

 

>> มาตรา 39 ( เงินได้พึงประเมิน )

 

>> มาตรา 70 ( ฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย )

 

>> คำสั่งกรมสรรพากร ท.ป.4 / 2528 ( ภาษีหัก ณ ที่จ่าย )

 

>> คำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 259/2559 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2559 

( ยกเลิกวรรคสองและวรรคสามข้อ6 ของคำสั่งฯ ท.ป.4/2528 )

 

>> พรฎ.ฉบับที่ 342 ( การค้าอสังหาฯ ที่เป็นการค้าหรือหากำไร )

 

>> คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.73/2541 ( เงินจ่ายล่วงหน้า เงินมัดจำ เงินจอง )


>> ภาษีซื้อต้องห้าม ตอนที่ 1

 

>> ภาษีซื้อต้องห้ามตอนที่ 2

 

>> ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ ( Update ปี 2555 )

 

>> อัตราภาษีบุคคลธรรมดาปรับปรุงใหม่ กรมสรรพากร ปี 2560   


>> ภาษีส่งเสริมการขาย

 

>> ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560  

 

>> จัดการภาษีอย่างไร ให้ธุรกิจไปข้างหน้า

 

>>ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลรายล่าสุด

 

เรื่องทั่วไป

 

>> เตรียมตัวอย่างไร ครั้งเดียวผ่าน

 

>> มือใหม่จะเลือกสอบวิชาอะไรก่อน  

 

>> รายการค่าลดหย่อน

 

>> เก็บมาเล่า (40) [ ทบทวน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ] 

 

>> เก็บมาเล่า (39) [ การสอบบัญชี TA ฉบับย่อ ]

 

>> เก็บมาเล่า (42) มูลค่าเพิ่มที่ไม่ต้องเสีย VAT

 

>> สรุปย่อ (41) " ภาษีเงินได้นิติบุคคล "

 

>> บัญชีสำคัญมาก

 

>>เก็บมาเล่า(46) [ สรุป พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ]

 

>>ภาษีที่ร้านขายยาควรรู้


>>ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560


ป้ายโฆษณา

ติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
27/05/2561
2235062
134808

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  5 ราย

สังคมออนไลน์