เฉลยข้อสอบ การบัญชี 2 

ขอ ให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาแนวคำตอบ ใช้วิจารณญาณของท่าน เนื่องจาก Tutor เพียงให้แนวความคิดในการตอบ ท่านซึ่งกำลังจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรตอบให้มีเนื้อหาให้มากกว่า ตัวอย่างนี้

 

ครั้งที่ 2/2560 Exam AC2 No.1 & 3 

 

ครั้งที่ 1/2560 อัตนัย ข้อ 3  ม.1 การนำเสนองบการเงิน และ ม.18 การรับรู้รายได้ค่าสิทธิ 

 

 ครั้งที่ 3/2559 ข้อ 3 ม.10  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

 ครั้งที่ 2/2559 สัญญาเช่า 

 

ครั้งที่  1/2559  ข้อ 1 สัญญาก่อสร้าง 

 

 


ป้ายโฆษณา

ติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
27/05/2561
2235068
134808

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  4 ราย

สังคมออนไลน์