รายชื่อผู้สอบผ่าน 

 

ผู้สอบผ่านรุ่น 3/2560 จำนวน 86 คน

ตัวเลขผู้สอบผ่าน(บางส่วน )นับแต่ตั้งสถาบัน ปี 2545 

                                               

ครั้งที่ 19 (1/2554) สอบผ่าน 61 คน

ครั้งที่ 20 (2/2554) สอบผ่าน 68 คน

ครั้งที่ 21 (1/2555) สอบผ่าน 77 คน

ครั้งที่ 22 (2/2555) สอบผ่าน 57 คน

ครั้งที่ 23 (3/2555) สอบผ่าน 67 คน

ครั้งที่ 24 (1/2556) สอบผ่าน 50 คน

ครั้งที่ 25 (2/2556) สอบผ่าน 38 คน

 ครั้งที่ 26 (3/2556) สอบผ่าน 39 คน

ครั้งที่ 27 ( 1/2557 ) สอบผ่าน 24 คน

 ครั้งที่  28  (2/2557)  สอบผ่าน  37  คน

 ครั้งที่  29  (3/2557)  สอบผ่าน  51  คน

 ครั้งที่  30  (3/2557)  สอบผ่าน  42  คน

 เมื่อรวมถึงปีปัจจุบันซึ่งเปิดติวเพิ่มเป็น 5 วิชาแล้ว
มีผู้สอบผ่านไม่น้อยกว่า 2,000 คน 

 


ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
18/05/2562
2702703
167497

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  4 ราย

สังคมออนไลน์