เฉลยข้อสอบ  


               


ขอ ให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาแนวคำตอบ ใช้วิจารณญาณของท่าน เนื่องจาก Tutor เพียงให้แนวความคิดในการตอบ ท่านซึ่งกำลังจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรตอบให้มีเนื้อหาให้มากกว่า ตัวอย่างนี้

 

 ครั้งที่ 43  2/2562 ( 3  ข้อ  ) New

 

 

ครั้งที่ 42 1/2562 ข้อสอบจำลอง อัตนัย พร้อมเฉลย 

 ครั้งที่ 41 3/2561 ข้อสอบจำลอง อัตนัย พร้อมเฉลย

 

ครั้งที่ 40 2/2561 ข้อสอบจำลอง อัตนัย พร้อมเฉลย

 

 

ครั้งที่ 39 1/2561 ข้อสอบจำลอง อัตนัย พร้อมเฉลย

 

 

 

ครั้งที่ 38 3/2560 ข้อสอบจำลอง อัตนัย พร้อมเฉลย

 

 

 

            ครั้งที่ 37  2/2560 ( ข้อ 1 และ 3 )

 

        ครั้งที่ 36 1/2560  ข้อสอบจำลอง อัตนัยพร้อมเฉลย

 

 

ครั้งที่ 35  3/2559 ข้อ 3 ม.10  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 

ครั้งที่ 34  2/2559 สัญญาเช่า

 

ครั้งที่ 33 1/2559  ข้อ 1 สัญญาก่อสร้าง

 


ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
16/07/2562
2808902
175766

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  13 ราย

สังคมออนไลน์