เฉลยข้อสอบ  


               


ขอ ให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาแนวคำตอบ ใช้วิจารณญาณของท่าน เนื่องจาก Tutor เพียงให้แนวความคิดในการตอบ ท่านซึ่งกำลังจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรตอบให้มีเนื้อหาให้มากกว่า ตัวอย่างนี้

 

 ครั้งที่ 38 3/2560 3ข้อ  NEW! 

 

            ครั้งที่ 2/2560 ข้อ 1 และ 3

 

        ครั้งที่ 1/2560 วิชาการบัญชี 2  ข้อสอบจำลอง อัตนัยพร้อมเฉลย

 

ครั้งที่ 3/2559 ข้อ 3 ม.10  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 

ครั้งที่ 2/2559 สัญญาเช่า

 

ครั้งที่  1/2559  ข้อ 1 สัญญาก่อสร้าง

 


ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
13/02/2561
2090187
126399

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  5 ราย

สังคมออนไลน์