กฎหมายฯ 1 

                   


 วิชากฎหมายฯ 1

ติวเตอร์ :

อ.ภูมิชาย นิลกำแหง

 

 

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตรภาษีเงินได้เกี่ยวกับวงจรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ตำราของวิชากฎหมาย 1 :

 

 

ประสบการณ์และผลงานเด่น :

- ผู้บรรยาย วิชากฎหมาย 1 และกฎหมาย 2 (พรบ.วิชาชีพบัญชีฯ) ประจำสถาบัน PC Center ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 

- อดีตผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรการอบรมเพื่อการสอบ กฎหมาย 1 ของสภาวิชาชีพบัญชี ให้กับบุคลากรของ 

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- อดีตผู้บรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบวิชา กฎหมาย 1 ของสภาวิชาชีพบัญชี ให้กับองค์กรเอกชน

  ต่างๆ เช่น Deloitte, Marzars

- ที่ปรึกษา กฎหมายธุรกิจ ให้แก่องค์กรทางธุรกิจทั่วไป

- เจ้าของ “รหัสลับนางฟ้า” วิชากฎหมาย 1 ที่มีผลต่อการจัดหมวดหมู่และลดพื้นที่ความจำ อย่างมีประสิทธิภาพ

- การใช้เทคนิค “เตรียมความพร้อม ก่อนการติว” “การสอบถามความไม่เข้าใจกับ อ.โดยตรง ได้ตลอดเวลาทางระบบ

  ไลน์กลุ่ม เสมือนอยู่กับ อ.จนถึงวันเข้าสอบ” และ “การฝึกทำโจทย์ข้อสอบอัตนัย ก่อนการสอบจริง”

  มีผลทำให้การสอบผ่านในครั้งเดียวทำได้ไม่ยาก

 

 


ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
27/01/2563
3059372
194063

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  8 ราย

สังคมออนไลน์