กฎหมายฯ 1 

                    

 


 วิชากฎหมายฯ 1

ติวเตอร์ : อ.ภูมิชาย นิลกำแหง

 

 คุณวุฒิกฎหมาย

 

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วุฒิบัตรภาษีเงินได้เกี่ยวกับวงจรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ตำราของวิชากฎหมาย 1 :

 

 

ประสบการณ์และผลงานเด่น และเทคนิคการติว :

- ติวเตอร์กฎหมาย 1ประจำสถาบัน PC Center ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

- อดีตผู้บรรยาย หลักสูตรการอบรมเพื่อการสอบ กฎหมาย 1 ของสภาวิชาชีพบัญชี ให้กับบุคลากร

  ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- อดีตผู้บรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวิชากฎหมาย 1 ของสภาวิชาชีพบัญชี ให้กับ

  บุคลากรข่ององค์กรเอกชนต่างๆ เช่น Deloitte, Marzars

- ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ให้แก่องค์กรทางธุรกิจและประชาชนทั่วไป

- เจ้าของ “รหัสลับนางฟ้า” วิชากฎหมาย 1 ที่มีผลต่อการจัดหมวดหมู่และลดพื้นที่ความจำ

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การใช้เทคนิค “เตรียมความพร้อมก่อนการติว” "การสอบถามข้อสงสัยกับ อ.โดยตรง ได้ตลอดเวลา"

   และ “การฝึกทำโจทย์ อัตนัย-ปรนัย ภายหลังการติว" ทางไลน์กลุ่มที่มีผลต่อการสอบผ่านในครั้งเดียว

   ทำได้ไม่ยาก

- การติวหลักกฎหมายและคำวินิจฉัยฯเนื้อหาครบถ้วน ชัดเจน กระชับ ไม่ไปเร็ว(แต่ก็ไม่ช้า)

  เน้นให้มีความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ

- การเปิดโอกาสให้ ถาม-ตอบ สดๆในระบบ ZOOM Meeting ในระหว่างการติวและภายหลังการติว

  ในทุกๆสัปดาห์ๆละ 1 ครั้ง (วันพฤหัสบดี เวลา 20.00-22.00) 

 

 

 


ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
27/10/2563
3330572
226678

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  7 ราย

สังคมออนไลน์